วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Towards the Gunfire 《向着炮火前进》Photo Album


The new war drama produced by Hai Run, starring Nicky Wu, Gan Ting Ting, Zhang Shao Hua.


CR : Hunan TV

ไม่มีความคิดเห็น: