วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Qi Energy Brand Story
To interact with his fans, Nicky Wu produced Qi Energy (Black & White Energy), brand of inspiration. Black & white is the color of his personality. This brand is not just his personal brand, but also owned by him and his family (fans).

Qi Energy Brand Concept : Feeling seriously, live in the moment, believe in yourself, and caring for others 

สำหรับ Qi Energy Brand นี้เป็นสิ่งที่นิคกี้สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับแฟนๆ ของเขา สำหรับคอนเซปต์ของแบรนด์นี้ก็คือ ใช้ใจสัมผัสอย่างจริงจัง ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน เชื่อมั่นในตัวเอง และใส่ใจผู้อื่น

“พลังดำขาว Qi Energy เป็นไลฟ์สไตล์ที่ผมอยากสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและจริงใจผ่านพลังดำขาว ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทีละนิดด้วยพลังที่เปี่ยมล้นแห่งความรัก เผื่อแผ่ความรักความใส่ใจนั้นไปยังผู้อื่น และมอบความรักให้กันและกัน ความรักคือสิ่งมหัศจรรย์” 
ไม่มีความคิดเห็น: