วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

“Faith” 신의 : The Real Persons in History Part I


สำหรับเรื่อง Faith / 신의 นั้นมีตัวละครบางส่วนที่มีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะพระเจ้าคงมินและท่านแม่ทัพชอยยอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โครยอ เรามารู้จักบุคคลเหล่านี้กันสักนิดนะคะ ดิฉันขอตัดแบ่งเป็น 3 ตอนแล้วกันนะคะ เนื่องจากมี 2 ท่านที่มีประวัติยาวเหยียด ซึ่งดิฉันจะพยายามรวบตึงให้มากที่สุด (เท่าที่จะทำได้) 2 ท่านนั้นก็คือพระเจ้าคงมินกับท่านขุนพลชอยยอง ส่วนคนที่เหลือมีหลักฐานบันทึกไว้น้อย น่าจะตัดจบได้ใน 3 ตอนค่ะ
พระเจ้าคงมิน / King Gongmin of Goryeo / 공민왕King Gongmin (1330–1374) ruled Goryeo Dynasty Korea from 1351 until 1374. He was the second son of King Chungsuk. In addition to his various Korean names , he bore the Mongolian name Bayàn Temür (伯顔帖木兒).

Read more @ http://en.wikipedia.org/wiki/Gongmin_of_Goryeoเริ่มกันที่บุคคลสำคัญค่ะ พระเจ้าคงมินแห่งโครยอ (ค.ศ. 1330 - ค.ศ. 1374) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 31 แห่งราชวงศ์โครยอ  ทรงเป็นกษัตริย์ที่ปลดแอกอาณาจักรโครยอจากการครอบงำของมองโกลราชวงศ์หยวน

พระเจ้าคงมินเป็นพระโอรสของพระเจ้าชุงซุก และพระมเหสีคงวอนตระกูลฮง พระนามว่า วังคี (왕기) องค์ชายวังคีมีพระเชษฐาเป็นองค์ชายรัชทายาทอยู่แล้ว ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าชุงฮเย องค์ชายวังคีเสด็จไปเมืองปักกิ่งและอภิเษกกับองค์หญิงมองโกล ภายหลังคือ องค์หญิงโนกุก (노국대장공주) ในค.ศ. 1344 เมื่อพระเจ้าชุงฮเยสวรรคต พระโอรสทั้งสองของพระเจ้าชุงฮเยก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ ได้แก่พระเจ้าชุงมก และพระเจ้าชุงจอง ในค.ศ. 1344 องค์ชายวังคีได้รับการแต่งตั้งเป็น องค์ชายคังนึง (강릉부원대군) ต่อมากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ก็สวรรคตโดยไร้ซึ่งรัชทายาท องค์ชายคังนึงจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติในค.ศ. 1351

ราชสำนักเกาหลีในขณะนั้นถูกครอบงำโดยคีชอล (기철) พระเชษฐาของพระจักรพรรดินีฉี (奇皇后) พระจักรพรรดินีของพระจักรพรรดิหยวนฮุ่ยจง โตคุนเตมูร์ข่าน พระจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์หยวน คีชอลนั้นถือตนมีอำนาจเหนือพระเจ้าคงมิน พระเจ้าคงมินจึงทรงสั่งประหารชีวิตคีชอลในค.ศ. 1356 และกวาดล้างขุนนางที่สนับสนุนมองโกลทั้งหลาย พระจักรพรรดินีฉี ซึ่งทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนในประเทศจีนขณะนั้นจึงพิโรธพระเจ้าคงมินอย่างมากและส่งทัพมาสังหารพระเจ้าคงมินแก้แค้น

พระเจ้าคงมินทรงตัดสินพระทัยที่จะต่อต้านมองโกลอย่างเปิดเผยและสามารถขับทัพมองโกลที่พระจักรพรรดิหยวนส่งมาได้ เป็นการปลดแอกอาณาจักรโครยอจากการครอบงำของราชวงศ์หยวนมากว่าแปดสิบปี

ในค.ศ. 1359 ทางมองโกลได้นำทัพเข้าปราบกบฎโพกผ้าแดง ( Red Turban Rebellion) ที่เมืองเหลียวตง พวกกบฎพากันหลบหนีข้ามแม่น้ำยาลูเข้ามาในโครยอและเข้าปล้มสะดมบ้านเมืองจนพระเจ้าคงมินต้องทรงส่งทัพเข้าขับไล่ออกไป ในค.ศ. 1361 กบฎโพกผ้าแดงได้ส่งทัพเข้ามาบุกโครยอยึดได้เมืองแกซองเป็นการแก้แค้น พระเจ้าคงมินและราชสำนักเสด็จหนีไปยังเมืองอันดง แต่เมืองแกซองก็ถูกกู้กลับคืนมาได้ด้วยฝีมือของขุนพลชอยยอง (최영) และลีซองกเย

นโยบายต่อต้านมองโกลของพระเจ้าคงมินทำให้พระองค์ทรงไม่เป็นที่พอใจของบรรดาขุนนางเก่าซึ่งล้วนได้รับการสนับสนุนจากราชวงศ์หยวน พระเจ้าคงมินทรงต้องต่อสู้เพื่อลดอำนาจของขุนนางเหล่านี้

ในค.ศ. 1365 องค์หญิงโนกุกสิ้นพระชนม์ขณะกำลังพระครรภ์ ทำให้พระเจ้าคงมินทรงหมดอาลัยตายอยากกับพระชนม์ชีพ ทรงทิ้งกิจการบ้านเมืองทั้งหมดไว้แก่พระภิกษุชื่อว่าชินตน (신돈) ซึ่งชินตนก็ได้ต่อสู้กับขุนนางที่เข้าข้างมองโกลแทนพระเจ้าคงมินจนกระทั่งถูกขับออกจากราชสำนักในค.ศ. 1371

ในค.ศ. 1368 จูหยวนจาง ล้มราชวงศ์หยวนได้และตั้งราชวงศ์หมิง จูหยวนจางหรือพระจักรพรรดิหงหวู่ ได้ส่งฑูตมาเรียกบรรณาการ ซึ่งพระเจ้าคงมินก็ทรงยอมอ่อนน้อมแต่โดยดี

จนในที่สุด พระเจ้าคงมินก็ทรงถูกฮงยุน และชอยมันแซง ลอบปลงพระชนม์ในห้องบรรทม และยกพระโอรสวังอู (왕우) ซึ่งเกิดจากนางทาสพันยา ( ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพระภิกษุชินตนด้วย) ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป เป็นผลให้ราชสำนักโครยอมีนโยบายหันเข้าหามองโกลอีกครั้ง

ในเวลาต่อมาพระจักรพรรดิหงหวู่ได้พระราชทานพระนามแก่พระเจ้าคงมินว่า พระเจ้าคงมิน (공민왕)
สุสานของพระเจ้าคงมินตั้งอยู่ที่แฮซอนริ นอกเมืองแกซอง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเกาหลีเหนือ เป็นหนึ่งในหมู่สุสานหลวงแห่งราชวงศ์โครยอ (อย่าลืมว่าเมื่อก่อนเกาหลีเป็นแผ่นดินเดียวกัน และพื้นที่เมืองหลวงของอาณาจักรโบราณ อาทิเช่น โกคูรยอ และโครยอ อยู่ในเขตที่เป็นประเทศเกาหลีเหนือปัจจุบันนี้ค่ะ ส่วนชิลลาจะอยู่แถวคยองจูหรือเคียงจู ใกล้ๆ กับปูซาน และโชซอนได้ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่โซลปัจจุบันนี้ ดังนั้นที่คุณไปเที่ยวได้จึงมีแต่อาณาจักรชิลลากับโชซอนเท่านั้นค่ะ )

ในสุสานบรรจุพระศพของพระเจ้าคงมินกับพระมเหสี คือองค์หญิงโนกุ๊ก ที่นี่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นหนึ่งในสุสานหลวงที่ถูกรักษาไว้อย่างดีในสภาพเดิมทุกประการ (ตกลงมันดีหรือไม่ดี???) โดยไม่ผ่านการบูรณะเนื่องจากตกอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลคอมมิวนิสต์

พระเจ้าคงมินมีชื่อเสียงในด้านความเป็นศิลปินของพระองค์ ทั้งการเขียนอักษรพู่กันที่สวยงามและภาพวาด อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ ที่พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ไม่เชี่ยวชาญการต่อสู้แต่กลับไปจับพู่กันวาดภาพแทน จึงต้องอาศัยยอดขุนพลอย่างท่านชอยยองในการรักษาแผ่นดิน เมื่อพระมเหสีตายไป พระองค์ถึงกับทอดอาลัยในชีวิต ทิ้งกิจการบ้านเมืองทั้งหมด

หลายท่านอาจเคยดูภาพยนตร์เรื่อง Frozen Flower ที่นำแสดงโดย จูจินโมและโจอินซอง ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเจ้าคงมินแห่งโครยอเช่นกัน แต่ต้องขอบอกว่าเนื้อหาในหนังไม่ได้อิงตามประวัติศาสตร์ ไม่มีส่วนใดในประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกไว้ว่ากษัตริย์พระองค์นี้เป็นพวกรักร่วมเพศ หรือมีความสัมพันธ์กับทหารของพระองค์เอง ที่แน่ๆ ก็คือทรงรักพระมเหสีของพระองค์มาก ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีแนวโน้มเรื่องที่พระองค์จะเป็นเกย์แต่ประการใดนะคะ ดังนั้นหากจะดู Faith ขอให้ลืม Frozen Flower ไปซะ


ไม่มีความคิดเห็น: