วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

[Lyric] OST “The Bride with White Hair” - 流恋 / Flow Love


 

Here is another song from the OST “The Bride with White Hair” / 新白发魔女传, 流恋 / Liu Lian, performed by Nicky Wu & Yan Yi Dan. Once again, with some help from our good sister, Linggluu, I can finish the English & Thai version of this song.

I’d like to thank Linggluu again for her help with the english translation and romanized ^^ Please feel free to use it in your fanmade MV. Credit to the original source as follow would be appreciated. Thanks.


流恋 / Liu Lian (Flow Love)

by Nicky Wu (吴奇隆) & Ivy Yan Yi Dan (严艺丹)
OST “The Bride with White Hair” / 新白发魔女传

Release Date : 2012-09-20

Lyric by Yan Yi Dan

Translated into english & Romanized by http://linggluu.tumblr.com/tagged/nicky_wu
Translated into Thai by http://mmerosegarden.blogspot.com / 2012.09.26

***Remark : Liu Lian / ‘Flow Love’ meaning: when you’ve lost something worth cherishing and you can’t think of what it is at the end.


明明汹涌流淌过的爱
(Nicky) míng míng xiōng yǒng liǘ tǎng guò de ài
A love that once surged and flowed,
รักที่ครั้งหนึ่งเคยถาโถมเข้าใส่

怎会有躲不开的伤害
(Nicky) zěn huì yoǚ duǒ bù kāi de shāng hài
how can it not have unavoidable harm?
 จะรอดพ้นจากการถูกรักนี้ทำร้ายได้อย่างไร?

狠了的心 断情的爱
(Ivy) hěn le xīn duàn qíng de ài
 The ruthless heart, the broken love,
ใจที่ไร้ปราณี รักที่แตกสลาย

却为何还会有 期待
(Ivy) què wèi hé hái huì yoǚ qī dài
yet why is it still anticipating?
 แล้วทำไมยังคงวาดหวัง?

宁愿 放弃一切 忘记时间
(Nicky) nìng yuàn fàng qì yī qiè
(Ivy) wàng jì shí jiān
Would rather give up everything,
forget the time.
ยอมถอยซะคงจะดีกว่า
ลืมเลือนเวลานั้นซะ

简单一些 不再拒绝
(Nicky) jiǎn dān yī xiē
(Ivy) bù zài jǜ jué
It would be simpler,
won’t be refusing anymore.
มันคงง่ายกว่านี้
ไม่ต้องคอยผลักไสอีกต่อไป

发 系同心结
(Duet) fā xì tóng xīn jié
Connect(ing) a lover’s knot
ปมรักที่ผูกพัน

有 太多想念 缠绕指间
(Ivy) yoǚ tài duō xiǎng niàn
 (Nicky) chán rǎo zhǐ jiān
Too many longings,
intertwining fingers
ความอาวรณ์ที่มากเกิน
เกี่ยวพันรัดร้อย

太多誓言 不能兑现
(Ivy) tài duō shì yán
(Nicky) bù néng duì xiàn
Too many promises,
(that) cannot be fulfilled,
คำสัญญามากมาย
ที่ไม่อาจรักษาได้

舍 不得 走远
(Duet) shě bu de zoǚ yuǎn
Reluctant to walk too far away.
แต่ก็ไม่อาจตัดใจเดินจากไป

不是 说好一起到白头
(Nicky) bù shì shuō hǎo yī qǐ dào bái toǘ
Didn’t we say we’d be together until our hairs turned white?
ไหนเราบอกว่าจะอยู่ด้วยกันจนผมหงอกขาว

也说过 不会等太久
(Ivy) yě shuō guò bù huì děng tài jiǚ
And that (we) wouldn’t wait too long?
เราคงต้องรอนานเกินไป

就算真的不能有 以后
(Duet) jiǜ suàn zhēn de bù néng yoǚ yǐ hoǜ
Even if we won’t have a future,
ต่อให้เรามองไม่เห็นอนาคต

还是可以化作泪 伴你流
(Duet) hái shì kě yǐ huà zuò lèi bàn nǐ liǘ
(I) can still turn (transform) into tears, accompanying you to cry
แต่เรายังแปรเปลี่ยนเป็นหยาดน้ำตา ร่วมร่ำไห้ด้วยกันได้

我们 说好一起到白头
(Nicky) wǒ men shuō hǎo yī qǐ dào bái toǘ
We said that we’d be together until our hairs turned white,
เราเคยบอกว่าจะอยู่ด้วยกันจนผมหงอกขาว

固执着 遥远的相守
(Ivy) gǜ zhí zhe yáo yuǎn de xiāng shoǚ
Still persistent in the together that is far away
ยังคงดึงดันที่จะครองคู่แม้ฝันนั้นจะห่างไกล

眼睁睁看着爱变 成仇
(Duet) yǎn zhēng zhēng kàn zhe ài biàn chéng choǘ
Helplessly watching love turn into hatred,
ได้แต่เฝ้ามองรักแปรเปลี่ยนเป็นชังอย่างไม่อาจแก้ไข

你是我最缠绵的 伤口
(Duet) nǐ shì wǒ zuì chán mián de shāng kou
You are my wound that lingers the longest.
เจ้าคือรอยแผลที่ยังบาดฝังลึกอยู่นานแสนนาน

 原来爱到痴狂会 恋 成 仇
(Duet) yuán lái ài dào chī kuáng huì biàn chéng choǘ
So it’s like this that loving irrationally/crazily will turn into hatred.
มันจึงเป็นเช่นนี้ รักที่พลิกผันแปรเปลี่ยนเป็นชิงชัง

ไม่มีความคิดเห็น: