วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

OST “The New Bride with White Hair” 新白髮魔女傳


OST 新白髮魔女傳 : 留香

Song Title : 留香 (Fragrance)
Artist : Nicky Wu / OST “The New Bride with White Hair”
Release Date : 2012.09.20

 OST 新白髮魔女傳 : 流戀

Song Title : 流戀 (Flow Love)
Artist : Nicky Wu & Yan Yi Dan / OST “The New Bride with White Hair”
Release Date : 2012.09.20


 
ไม่มีความคิดเห็น: