วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Poll closed for voting the Most Popular Drama 2012


ปิดผลโหวตเรียบร้อยแล้วนะคะกับ Most Popular Drama 2012

ขอขอบคุณความพยายามของสาวกชาว Faith ของเราที่ช่วยกันส่งให้ Faith ครองอันดับหนึ่ง ผลโหวตเป็นดังนี้ค่ะ


Source : http://www.i-m.co/fet888/BestOfKorea/kdrama

FAITH 43.2% (567,632 votes)

Rooftop Prince 36.17% (475,164 votes)

Arang & The Magistrate 7.84% (103,053 votes)

Love Rain 7.64% (100,414 votes)

To The Beautiful You 5% (67,607 votes)
Thanks to all votes for “FAITH”…May the “FAITH” be with you ^^
ไม่มีความคิดเห็น: