วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

2013.03.16 Lee Min Ho is back to South Korea

วันนี้ลีมินโฮเดินทางกลับถึงเกาหลีโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะ (หลังจากหลับลืมตื่นจนคนอื่นเค้ากลับบ้านกันหมดแล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น: