วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

[Culture] Easter / เทศกาลอีสเตอร์


สุดสัปดาห์นี้จะมีอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญของชาวคริสต์นะคะ จึงขอให้ความรู้แบบสั้นๆ เกี่ยวกับเทศกาลนี้ค่ะ
Easter is the central religious feast in the Christian liturgical year. According to Christian scripture, Jesus was resuurected from the dead on the third day after his crucifixtion. Some Christians celebrate this resurrection on Easter Day or Easter Sunday (also Resurrection Day or Resurrection Sunday), two days after Good Friday and three days after Maundy Thursday. The chronology of his death and resurrection is variously interpreted to be between AD 26 and AD 36. 

Easter also refers to the season of the church year called Eastertide or the Easter Season. Traditionally the Easter Season lasted for the forty days from Easter Day until Ascension Day but now officially lasts for the fifty days until Pentecost. The first week of the Easter Season is known as Easter Week or the Octave of Easter. Easter also marks the end of Lent, a season of fasting, prayer, and penance. 

In 2013, Good Friday will be tomorrow, March 29. And March 31 is the Easter Sunday (Western Christianity - Roman Catholic, Anglican Communion, Protestant Churches, etc.). Happy Easter, everyone ^^ 

อีสเตอร์ (Easter) คือ วันอาทิตย์แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ชีพขององค์พระเยซูคริสต์ เป็นวันที่มีความสำคัญมากวันหนึ่งและมีการเฉลิมฉลองกันของชาวคริสต์ จัดขึ้นระหว่างปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายน ในนิกายออร์โธดอกส์จะจัดขึ้นระหว่างต้นเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม (กำหนดขึ้นเป็นวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานี้ สำหรับปี 2013 คือวันที่ 5 พ.ค.) เพื่อเป็นการสรรเสริญในการที่พระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย ตามความเชื่อที่ว่าภายหลังสามวันที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ตรงกับช่วงเวลาเทศกาลปัสกาของชาวยิว (Passover)

ซึ่งในปี 2013 นี้ วันอีสเตอร์จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 มี.ค. (Easter Sunday และ Good Friday คือวันที่ 29 มี.ค. ) ปัจจุบันนี้ผู้คนนิยมเฉลิมฉลองด้วยการจัดงานเลี้ยง และมีการเล่นเกมตามล่าไข่อีสเตอร์ (เป็นไข่ต้มที่ทาสีสันอย่างสวยงาม)Special Thanks to wikipedia.org

ไม่มีความคิดเห็น: