วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

2013.05.30 Lee Min Ho updates his SNS


Did he planned to play badminton on every stages of his Global Tour????!!!!! lol

ไม่มีความคิดเห็น: