วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

[SDA 2013] 2013 People’s Choice Awards Voting is closed.


Finally, the People’s Choice Awards Voting for 2013 Seoul International Drama Awards is closed. These results will be combined with DAUM’s votes and 30% votes from committee. 

Except Korea, the outstanding awards will be given to only 1 winner from each countries. The final result will be announced at the ceremony that will be in Seoul, the National Theater of Korea, on September 5, 2013. Stay tuned. 

ในที่สุดการโหวต People’s Choice Awards ของ 2013 Seoul International Drama Awards ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะ ผลคืออย่างที่เห็นด้านล่างค่ะ แต่ผลโหวตนี้ยังต้องนำไปรวมกับผลโหวตของ DAUM และอีก 30% จากคะแนนของคณะกรรมการ ใครจะได้รับรางวัลไปนั้นต้องรอดูกันในวันประกาศผล วันที่ 5 ก.ย. ที่กรุงโซลค่ะ


Actor – Korea 
Actress – Korea 
 Actor – China 
Actress – China
ไม่มีความคิดเห็น: