วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

OST “The Heirs” – Part 2 : Love Is... / Park Jang Hyeon & Park Hyeon Gyu

 
OST “The Heirs” – Part 2 : Love Is... 
박장현 (Park Jang Hyeon) & 박현규 (Park Hyeon Gyu) [Bromance] 

English Translation by Love is feeling – the moment I first saw you – love is feeling
As if time had stopped, I was in love with you and I wanted you

รักคือความรู้สึก นาทีที่ฉันได้เห็นเธอ รักคือความรู้สึก
ราวกับเวลาหยุดนิ่ง ฉันตกหลุมรักเธอ และต้องการเพียงเธอ 

Love is my pain – the more I love – Love is my pain
The world gets jealous and hurts someone like you

รักคือความเจ็บปวด ยิ่งรักมากเท่าไหร่ รักคือความเจ็บปวด
โลกอิจฉาและทำร้ายคนอย่างเธอ 

The person who makes me breathe, there’s only one person who is deeply engraved in my heart
The person who lives in my eyes, there’s only one person who I’ve hidden in my heart

คนที่ทำให้ฉันมีลมหายใจ คนเดียวที่ตราตรึงในใจฉัน
คนที่อยู่ในสายตาของฉัน คนเดียวที่ซุกซ่อนอยู่ในใจฉัน 

You, the one person
I love you

เธอ...คือคนๆ นั้น 
ฉันรักเธอ 

My unforgettable love, my happy love
Love is love is love is love is feeling

ความรักที่ฉันไม่อาจลืม ความรักที่แสนสุข 
รักคือ...รักคือ...รักคือ...รักคือความรู้สึก 

Love is my heart – an unstoppable love – Love is my heart
Even a severe sadness can’t stop our love

รักคือหัวใจของฉัน ความรักที่ไม่อาจหยุดยั้ง รักคือหัวใจของฉัน
ต่อให้ต้องทุกข์ทนก็ไม่อาจหยุดรักของเรา 

The person who makes me breathe, there’s only one person who is deeply engraved in my heart
The person who lives in my eyes, there’s only one person who I’ve hidden in my heart

คนที่ทำให้ฉันมีลมหายใจ คนเดียวที่ตราตรึงในใจฉัน
คนที่อยู่ในสายตาของฉัน คนเดียวที่ซุกซ่อนอยู่ในใจฉัน 

My precious person, the person who taught me love, it’s you
The person who is nailed inside my head, the person who lives in my memories, it’s you

คนสำคัญของฉัน คนที่สอนให้ฉันรู้จักรัก คือเธอ 
คนที่ฝังอยู่ในหัวของฉัน คนที่อยู่ในความทรงจำของฉัน คือเธอ 

You, the one person
I love you

เธอ...คือคนๆ นั้น 
ฉันรักเธอ 

My unforgettable love, my happy love
Love is love is love is love is feeling

ความรักที่ฉันไม่อาจลืม ความรักที่แสนสุข 
รักคือ...รักคือ...รักคือ...รักคือความรู้สึก 

Love is feeling

รักคือความรู้สึก


ไม่มีความคิดเห็น: