วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Asian Games 2014 Official Theme Song : Only One / JYJ

 Song Title : Only One 
Artist : JYJ 
English Translation by popgasa.com 


There’s nothing to be afraid of, I believe in you
It won’t be different tomorrow, just look forward and go
You know, the special days, the days I stood and breathed by you
You’ve ran all this way until now and my heart pounds

ไม่มีอะไรที่ต้องกลัว ฉันเชื่อในเธอ
พรุ่งนี้ก็ไม่แตกต่างกัน แค่มองไปข้างหน้าและมุ่งไป
วันพิเศษ วันที่ฉันยืนหยัดและหายใจได้เพราะเธอ
เธอฝ่าฟันมาจนถึงวันนี้และใจของฉันเต้นรัว

Show me all of you, fly harder
I like the one and only image of you shining, you can do it
Ye woo woo woo, I’ll always protect you, love love love love

แสดงให้ฉันเห็นความเป็นเธอ บินให้สุดแรง
ฉันชอบเธอหนึ่งเดียวคนนี้ที่เจิดจ้า เธอทำได้
ฉันจะปกป้องเธอเสมอ...รัก...รัก...รัก...รัก

There were hard times but today has come
I am by your side so come with me
You know, the past days, the days you built yourself
I believe that you’re stronger than anyone else

ย่อมมีวันเวลาที่ทุกข์ยาก แต่วันนี้ก็มาถึง
ฉันอยู่ข้างเธอ มากับฉันสิ
วันที่ผ่านมา วันที่เธอสร้างตัวเอง
ฉันเชื่อว่าเธอแข็งแกร่งกว่าคนอื่น
Show me all of you, fly harder
I like the one and only image of you shining, you can do it

แสดงให้ฉันเห็นความเป็นเธอ บินให้สุดแรง
ฉันชอบเธอหนึ่งเดียวคนนี้ที่เจิดจ้า เธอทำได้

When you’re tired, lift up your head
You will see me, holding out my hand next to you and we will go once again
I will always be looking at you
Your joy and your sadness
I’ll share them together
We can overcome any kind of obstacle

เมื่อเธอเหนื่อยล้า จงเชิดหน้าขึ้น
เธอจะเห็นฉัน จับมือฉันที่อยู่ข้างเธอไว้
และเราจะไปด้วยกันอีกครั้ง
ฉันจะเฝ้ามองเธอเสมอ
ความยินดีและความเศร้าของเธอ
ฉันจะแบ่งปันด้วยกัน
เราจะชนะทุกอุปสรรค

Show me all of you, fly harder
I like the one and only image of you shining, you can do it

แสดงให้ฉันเห็นความเป็นเธอ บินให้สุดแรง
ฉันชอบเธอหนึ่งเดียวคนนี้ที่เจิดจ้า เธอทำได้


ไม่มีความคิดเห็น: