วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

OST “The Heirs” – Painful Love (아픈 사랑) / Lee Min Ho (이민호)

 

Song Title : Painful Love (아픈 사랑) 
Artist : Lee Min Ho (이민호) 
English Translation : popgasa.com 


Can’t you wait a little longer?
Don’t you know my bruised and hurt heart?
Because of you, I’m crying and laughing
But why are you trying to leave me again?

เธอรออีกหน่อยได้มั้ย?
ไม่รู้เลยหรือว่าใจฉันบาดเจ็บเพียงไหน?
เพราะว่าเธอ ฉันทั้งร้องไห้และหัวเราะ
แต่ทำไมเธอถึงทิ้งฉันไปอีกครั้ง?

Can’t you think of yourself first for just once?
Why are you hiding yourself, pretending that you’re not?
I want to live as if I forgot you
But I can’t do anything without you

เธอจะไม่คิดถึงตัวเองก่อนสักครั้งได้มั้ย?
ทำไมต้องหลบซ่อน แสร้งทำว่านั่นไม่ใช่เธอ?
ฉันก็อยากอยู่ต่อไปเหมือนลืมเธอได้
แต่ฉันทำอะไรไม่ได้หากขาดเธอ
The person who always stayed by my side
That person is you
I can’t hold onto it but I can’t let go
My painful love

คนที่คอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอ
คนๆ นั้นคือเธอ
ฉันรั้งไว้ไม่ได้ แต่ก็ไม่อาจปล่อยไป
ความรักอันแสนเจ็บปวดของฉัน

How much more do I have to throw myself away?
Can you hear my sobbing heart?
I want to hug you like crazy
I can’t stand it without you

ฉันต้องทุ่มเทอีกมากเท่าไหร่?
เธอได้ยินเสียงใจฉันสะอื้นไห้บ้างมั้ย?
ฉันอยากโอบกอดเธอแทบคลั่ง
ฉันยืนอยู่ไม่ได้หากขาดเธอ
The person who always stayed by my side
That person is you
I can’t hold onto it but I can’t let go
My painful love

คนที่คอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอ
คนๆ นั้นคือเธอ
ฉันรั้งไว้ไม่ได้ แต่ก็ไม่อาจปล่อยไป
ความรักอันแสนเจ็บปวดของฉัน

Even if I give up my everything
You’re my only one person who is worth it
My person, who is sadder than me

ต่อให้ฉันต้องละทิ้งทุกสิ่ง
เธอคือคนเดียวที่ควรค่า
คนรักของฉัน คนที่เศร้าเสียใจยิ่งกว่าฉัน

The person who will silently hug me
That person is you
I can’t stop it but I can’t block it
My painful love
My love

คนที่จะโอบกอดฉันไว้เงียบๆ
คนๆ นั้นคือเธอ
ฉันหยุดไม่ได้ แต่ไม่อาจห้ามมันได้
ความรักอันแสนเจ็บปวดของฉัน
ความรักของฉัน
ไม่มีความคิดเห็น: