วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันอาสาฬหบูชา

สุดสัปดาห์นี้จะเป็นวันหยุดยาวของใครหลายๆ คน เนื่องจากตรงกับวันสำคัญทางพระพทุธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในโอกาสนี้จึงนำเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ มาฝากกันค่ะ วันที่ 11 กรกฏาคม 2557 นี้ เป็น “วันอาสาฬหบูชา” (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ มีความสำคัญคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา วันนี้จึงเป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย

วันอาสาฬหบูชา มีเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ ๓ ประการคือ

๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดงพระปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย

๒. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้นวันอาสาฬหบูชา

๓. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

กิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา โดยทั่วไปจะนิยมทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล และสวดมนต์ ร่วมกันในตอนค่ำในวัดต่างๆ ซึ่งจะมีการจัดพิธีสวดมนต์ เวียนเทียนร่วมกัน โดยถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของเราชาวพุทธ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขอีกด้วย

 

สำหรับวันเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 โดยพระสงฆ์จะต้องประกอบพิธีอธิษฐานพรรษา คือการตั้งอธิษฐานใจของตนเองว่าตลอดฤดูกาลเข้าพรรษานี้ จะไม่ไปไหน ด้วยการเปล่งวาจาว่า “ข้าพเจ้าจะอยู่จำพรรษาในที่อาวาสนี้ตลอด ๓ เดือน” เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ (ประมาณเดือนกรกฎาคม) ไปจนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังจากเสร็จพิธีแล้ว พระสงฆ์ก็จะนำดอกไม้ ธูปเทียนไปขอขมาพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และพระเถระผู้ที่ตนเองนับถือ

เหตุผลที่ให้พระสงฆ์จำพรรษาในช่วง 3 เดือนนี้ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ด้วยเกรงว่าพระสงฆ์อาจไปเหยียบต้นข้างไร่นาของชาวบ้านเสียหายได้ พระพุทธเจ้าจึงกำหนดให้พระสงฆ์อยู่จำพรรษาในช่วงเวลา 3 เดือนนี้ มุ่งมั่นกับการปฏิบัติธรรมที่วัด หากออกนอกวัดด้วยกิจของสงฆ์ก็ต้องรีบกลับมาก่อนค่ำเพื่อจำพรรษาที่วัดเดิมของตนเอง

โดยประเพณีจะมีการถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชาและใช้ในการเล่าเรียนศึกษาธรรมะในช่วงเข้าพรรษานี้ (เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นหลอดไฟกันแล้ว)

สำหรับอานิสงส์ในการถวายเทียนพรรษาคือ...
•ทำให้เกิดสติ ปัญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบดั่งแสงสว่างแห่งเทียน
•ทำให้เจริญไปด้วยมิตรสหายบริวาร
•ย่อมเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
•ทำให้คลี่คลายเรื่องราวปัญหาต่างๆ จากร้ายกลายเป็นดี

วันพระใหญ่นี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันใส่บาตร ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และตั้งอยู่ในศีล สมาธิ และปัญญา เพื่อเป็นบุญกุศลแก่ตนเองนะคะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://scoop.mthai.com/specialdays/1205.html 
และอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงฤดูท่องเที่ยวกันอีกครั้ง ทริป Romantic Autumn ของเราในเดือน ต.ค. นี้ยังสามารถรับได้อีก 2 ที่เท่านั้นนะคะเพราะตอนนี้คนเยอะแล้ว ดังนั้นถ้าใครสนใจก็คงต้องรีบสมัครกันวันนี้แล้วค่ะ และสำหรับของที่ระลึกจาก The Heirs ตุ๊กตานกฮูก Roumang ตอนนี้ดิฉันเหลืออยู่แค่ 3 ตัวแล้วนะคะ เป็นไซส์เล็ก (ที่ไม่เล็กเท่าไหร่) เป็นของแท้จากเกาหลีค่ะ ราคาเกาหลีคือ 16,000 วอน เราขายที่ราคา 590 บาทค่ะ (ไม่รวมค่าจัดส่ง ตอนนี้เรตอยู่ที่ 37 บาทต่อ 1000 วอน) ใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะคะ หมดแล้วหมดเลยค่ะเพราะหาซื้อยากแล้วโดยเฉพาะไซส์เล็กนี่ค่ะ และตัวนี้เกาหลีแท้ไม่ใช่ของจีนนะคะ (สีมันจะซีดกว่าค่ะ)

ไม่มีความคิดเห็น: