วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

“Gangnam Blues” 1st Official Trailer
เทรลเลอร์ของ “Gangnam Blues” หรือ “Gangnam 1970” ออกมาแล้วนะคะ เชิญชมได้เลยค่ะ


Gangnam 1970 Trailer Translation 
Translation Credit: Tumblr/leekyuhyeons 
Source : Soompi.com

"Who are you?" 
"I (we) can’t even make 5 cents by sewing all day." 
"When will we start living like humans?" 
"To the future of Nam Seoul!" 
"The land prices come from the penholders of people with power, so we can use that." 
"I’m going to help senator Seo's business and make/get a lot of land." 
"Think about it carefully." 
"Soldiers and mobs need to get in the right line (to succeed)" 
"Land Jongdae" 
"Money Yong-gi" 
"Let’s go until the end!"


ไม่มีความคิดเห็น: